Onze ervaring

Commercieel advies en contracten

Commercieel advies en contracten

Onze afdeling commercieel advies & contracten is gespecialiseerd in distributie, complexe overeenkomsten, en creatie & groei van (nieuwe) bedrijven. Leden van ons team hebben een sterke reputatie op het gebied van distributie. Ze hebben veel franchise-, handelsagentuur-, verkoop- en andere distributienetwerken in tal van sectoren gecreëerd en verbeterd. Ons team staat ook bekend om haar bekwaamheid de meest complexe zaken te kunnen verwerken.De aanpak van ons team gaat uit van de belangen van de cliënt en wij zijn vertrouwd met complexe contractuele technieken die vaak worden gebruikt voor het beheer van commerciële en politieke risico's, verzekeringskwesties, monetaire risico's, financiële risico's, betalingsrisico's, exogene risico's, eigendomsstatus, enz. Leden van ons team zijn vaak betrokken bij het creëren van nieuwe ondernemingen of de verbetering van bestaande zakelijke initiatieven, via herstructureringsprocessen van bedrijven, investeringsmogelijkheden, begeleide onderhandelingen of andere manieren.

Wilt u meer weten over onze ervaring op dit gebied, lees dan de brochure.

Conflictoplossing

Conflictoplossing

Ons kantoor wordt regelmatig gevraagd arbitrale procedures uit te zetten en cliënten bij te staan in arbitrale en gerelateerde procedures (nietigverklaring, erkenning en tenuitvoerlegging). We hebben veel ervaring met de meest gangbare arbitrageregels (UNICTRAL, LCIA, ICC, CEPANI, enz.). Onlangs vertegenwoordigde ons team verschillende staten in arbitrage gerelateerde procedures voor een totale financiële inzet van meer dan 5 miljard EUR. Recentelijk hebben we ook een multinationale onderneming vertegenwoordigd in een procedure over domeinnamen met CEPANI en WIPO. Ons arbitrageteam heeft uitvoerig gepubliceerd en gesproken over internationale commerciële en investeringsgeschillenbeslechting. Talrijke arbitrageprijzen en onderscheidingen die ons kantoor heeft ontvangen, tonen onze toewijding om prijs en kwaliteit in balans te houden.

Ons kantoor is marktleider in commerciële bemiddeling. Onze advocaten treden op als erkende bemiddelaars en geven lezingen over dit onderwerp. Ze volgen de laatste ontwikkelingen inzake bemiddelingsbeleid en -regelgeving op de voet. Wij bemiddelen in een groot aantal sectoren, waaronder transport, onroerend goed, energie, bouw, distributie en telecommunicatie.

Naast alternatieve geschillenbeslechting voert ons kantoor waar nodig ook rechtszaken. Al onze advocaten hebben voor het hof ervaring opgebouwd binnen hun eigen vakgebied, zoals (intellectueel) eigendomsrecht, vennootschapsrecht, franchise- en distributierecht. Onze advocaten treden op voor de rechtbanken op alle niveaus in burgerlijke en handelszaken, maar ook in administratieve procedures.

Ons team staat cliënten bij in het Nederlands, Frans, Engels, Russisch, Duits, Spaans, Grieks, Oekraïens en Roemeens.

Wilt u meer weten over onze ervaring op dit gebied, lees dan de brochure.

Diplomatieke Desk

Diplomatieke Desk

Ons kantoor adviseert en vertegenwoordigt Staten, Internationale Organisaties en hun diplomatieke missies in Brussel - evenals hun personeelsleden, internationale ambtenaren, overheidsfunctionarissen, toonaangevende multinationale ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties. Ons team is vertrouwd met uw specifieke juridische behoeften en begrijpt dat u unieke en gevoelige diensten nodig hebt.

De leden van ons team hebben ervaring met juridische kwesties omtrent zetelovereenkomsten, de rechten en plichten van diplomatieke missies in hun gastland, geschillen tussen investeerders en staten, geschillen tussen staten onderling en allerlei juridische kwesties waarbij Internationale Organisaties betrokken zijn. Wij vertegenwoordigen onze cliënten voor nationale rechtbanken, internationale rechtbanken en arbitragetribunalen.

Onze Diplomatieke Desk wordt geleid door Philippe Billiet, die doceert aan de Brussels Diplomatic Academy en medeoprichter en directeur is van het Diplomatic World Institute.

Ons team heeft vorm gegeven aan de jurisprudentie met betrekking tot diplomatieke missies en wordt beschouwd als het gespecialiseerde go-to advocatenkantoor in dit rechtsdomein.

Wilt u meer weten over onze ervaring op dit gebied, lees dan de brochure.

Europese regelgeving en mededingingswetgeving.

Europese regelgeving en mededingingswetgeving.

Ons kantoor is gespecialiseerd in de volgende gebieden van de EU-wetgeving: antitrust, misbruik van dominantie en naleving, staatssteun, fusiecontrole, rechtszaken op EU-niveau en handelsremedies.

Leden van ons team hebben uitgebreide ervaring in de EU en nationale antitrustwetten met betrekking tot kartels en misbruik van een dominante positie. Energie, media, telecommunicatie, luchtvervoer en farmaceutische producten behoren tot de sectoren waarin wij ons specialiseren. Onze advocaten hebben overheden en bedrijven al meer dan 30 jaar geadviseerd over staatssteunzaken en hebben deelgenomen aan verschillende richtinggevende zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU). We volgen de zaken op en helpen onze klanten tijdens terugvorderingsprocedure en rechtszaken op nationaal niveau. We onderhandelen ook met regelgevers om voorwaarden voor fusies en overnames goed te keuren. We hebben een netwerk van ervaren economen en monitoring trustees om ervoor te zorgen dat de overeengekomen afspraken worden nagekomen. Daarnaast procederen wij regelmatig voor de Europese en nationale rechtbanken in zaken die betrekking hebben op de vier fundamentele vrijheden van de EU (vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen), alsook handelsmaatregelen met betrekking tot antidumping, antisubsidie, en beveiligen onderzoeken.

Wilt u meer weten over onze ervaring op dit gebied, lees dan de brochure.

Asset recovery, insolventie en (her-)structurerings­procedures

Asset recovery, insolventie en (her-)structurerings­procedures

Ons kantoor adviseert regelmatig over grote en complexe herstructureringen, biedt intelligente oplossingen en zorgt voor commercieel zinvolle resultaten. De advocaten van ons team worden regelmatig aangesteld als curatoren in faillissementsdossiers in sectoren zoals telecommunicatieoperaties, bouw, transport, reclamebureaus en media. Hierbij werken we nauw samen met verschillende intervenanten binnen en buiten de rechtbank. Dit biedt ons een ruim perspectief op alle aspecten van het insolvabiliteitsrecht, en helpt ons crediteuren en investeerders optimaal bij te staan op alle niveaus van de kapitaalstructuur, maar ook bedrijfsleiders, aandeelhouders en bestuurders uit verschillende domeinen, zoals de automobielsector, de medische sector en de detailhandel. We bieden ook bijstand op maat aan bedrijven in het kader van de wet inzake continuïteit van ondernemingen. Hierbij bepalen we mee welke de voor u meest geschikte herstructureringsmaatregel is.

Wilt u meer weten over onze ervaring op dit gebied, lees dan de brochure.

Poolse desk

Poolse desk

Ons kantoor legt zich toe op het adviseren en begeleiden van Poolse ondernemingen die de Belgische markt betreden. Ons team heeft ruime ervaring in het beantwoorden van vragen met betrekking tot de toegang tot de Belgische markt en het waarborgen van de fundamentele vrijheden doorheen de Europese Unie voor Poolse bedrijven. Ons kantoor bouwde een nauwe samenwerking op met verschillende vooraanstaande advocaten in Polen. Deze samenwerking stelt ons in staat om rekening te houden met zowel de Belgische als de Poolse juridische contexten. Voorts onderhouden wij nauwe contacten met Poolse diplomatieke kanalen. We zijn tevens lid van Bepolux, een kamer die Poolse, Belgische en Luxemburgse bedrijven groepeert. U kunt steeds op ons rekenen voor deskundig advies en begeleiding op maat.